Goldbeck prijst comfortprestaties van ecoBuilding

Het is geen geheim dat de Goldbeck Group al jaren samenwerkt met Priva op het gebied van gebouwautomatisering. De Duitse aannemer gebruikt en implementeert Priva-producten en -diensten in zijn eigen gebouwen en bij lopende projecten. Een van de redenen voor de nauwe samenwerking ligt in het feit dat de productfilosofie van beide bedrijven op veel manieren harmonieert: zowel Priva als Goldbeck streven ernaar zichzelf te positioneren als hi-tech industrieleiders en daarom streven ze ernaar om innovatieve producten te ontwikkelen, testen en produceren. gebouwautomatiseringstechnologieën die eenvoudig te gebruiken zijn en daardoor de klanttevredenheid verbeteren.

  • Bouw sector
  • Bielefeld, Duitsland
  • Deel van een pilot
  • 53% kosten bespaard

Met ecoBuilding werd een in-house start-up opgericht die zich ten doel heeft gesteld een zelflerende softwareoplossing te ontwikkelen die automatisch klimaatomstandigheden en energieverbruik in gebouwen optimaliseert op basis van historische en realtime data. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Zonder menselijke tussenkomst.

 

Uitdaging

 

Toen Goldbeck besloot verder te gaan met ecoBuilding was het nog in ontwikkeling. Alleen de kern van het product was op dat moment volledig functioneel en klaar voor gebruik. Om de bestaande functies verder te optimaliseren en de best mogelijke oplossing op de markt te brengen, heeft het ecoBuilding-team het product verder ontwikkeld en is het momenteel betrokken bij meer dan 30 projecten in heel Europa.

 

Toen Patrick Arnold, automatiseringsadviseur bij Goldbeck, voor het eerst hoorde van de mogelijkheid om een ecoBuilding-pilootproject in Duitsland te starten, besloot hij spontaan dat hij geïnteresseerd was: "ecoBuilding past bijzonder goed in onze productfilosofie voor kantoorgebouwen, omdat we een hoog comfort en duurzaamheid, lage onderhoudskosten en energie-efficiëntie beloven aan onze klanten en medewerkers."

 

Samen met Frank Visscher, ecoBuilding Business Developer, en Frank Hühren, Managing Director van Priva Duitsland, werd besproken hoe een eerste "pilot project" er in Duitsland uit zou kunnen zien. Tijdens deze discussie werd al snel duidelijk dat het nieuwe kantoorgebouw van Goldbeck, gelegen in Bielefeld, zou dienen als een eerste implementatielocatie voor ecoBuilding.

 

De collega's die in de kantoren werken zijn overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau, aan de andere kant worden de voordelen van energieverbruik duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen.

Patrick Arnold, Automatiseringsspecialist bij Goldbeck

 

Oplossing

De implementatiefase van het project werd ondersteund door Frank Visscher en vergezeld van de technische expertise van Holger Rudershausen, Priva Duitsland.

 

Als onderdeel van de implementatie, relevante informatie over de technische uitrusting - bijv. naar de warmtegenerator, naar opslagtanks, naar warmtewisselaars - en de opstelling van het kantoorgebouw - ramen, wandvlakken, etc. - werden geregistreerd. Bovendien werden de gegevens over de energie- en warmtestroom in het gebouw verzameld om een Sankey-diagram te maken. Ten slotte werd in het kantoorgebouw Bielefeld een cloudconnector geïnstalleerd en aangesloten op de xml-controlepunten van het gebouwautomatiseringssysteem.

 

 

Wat kan ecoBuilding voor u doen?

Bekijk hier hoe onze intelligente software energie en comfort in gebouwen beheert en energie bespaart.

Daarna was ecoBuilding  klaar om gelanceerd te worden: de stuursignalen vanuit het gebouw worden nu naar de cloud gestuurd en daar verwerkt. Onder meer rekening houdend met de stuursignalen, weersvoorspellingen, gegevens over het verwachte gebouwgebruik, het gewenste klimaatcomfort, etc. creëert de software systeembesturingsscenario's. Op basis van deze scenario's zorgtecoBuilding  vervolgens voor de continu geoptimaliseerde economische warmteopwekking en -distributie in het gebouw.

 

Oplossing

De ecoBuilding-pilot is pas vijf maanden geleden geïnstalleerd. Een definitieve prestatiebeoordeling kan daarom pas worden gemaakt als er meer verbruiksgegevens zijn verzameld. Maar automatiseringsspecialist Patrick Arnold ziet al overtuigende resultaten.

 

"Enerzijds zijn de collega's die op de kantoren werken overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau, anderzijds worden de energieverbruikvoordelen duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen. De draaiuren van de centrale warmteopwekking zijn verkort en de schakeltijden zijn relatief laag. "

 

In een directe vergelijking met vergelijkbare kantoorgebouwen merkte hij op dat kantoorruimtes met gemeenschappelijke temperatuurregelaars vaak oververhit raken: “Ik denk dat dit komt door een gebrek aan aandacht voor belastingen, zoals warmteafgifte per huurder en apparaat. Bij ecoBuilding is de temperatuur echter precies goed, waardoor een perfect binnenklimaat is verzekerd. "

 

Interesse in energiebesparing voor uw gebouw?
Neem contact op met Frank Visscher

Lees meer van onze referenties

40%
kosten bespaard

Avans Hogeschool

Den Bosch, Netherland

ecoBuilding zorgt voor een besparing van bijna 40% op het aardgasverbruik voor verwarming. "Maar voor ons gaat het om veel meer dan alleen geld besparen", stelt energiecoördinator Sebastian van Velthoven. "ecoBuilding helpt ons bij het bereiken van onze kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen."

20%
kosten bespaard

Gemeentehuis Groesbeek

Groesbeek, Nederland

De gemeente 'Berg en Dal' paste als eerste gemeente in Nederland ecoBuilding toe in hun gemeentehuis. De resultaten spreken voor zich: 20% energiebesparing en een CO2-reductie van 17,30 ton.