AI voor commerciële gebouwen komt dichterbij met ambitieuze HVAC-proef

Vitani Energy Systems gebruikt de ecoBuilding-software van het Priva Lin als onderdeel van het PEKIVE-project – gedeeltelijk gefinancierd door de Deense organisatie ELFORSK – om aan te tonen wat de voordelen zijn van op AI gebaseerde klimaatregeling.

  • Het PEKIVE-project is erop gericht het gebruik van op AI gebaseerd HVAC-beheer te laten zien en de implementatie ervan in Denemarken te versnellen
  • Op dit moment worden er projecten uitgevoerd in vijf grote, bestaande openbare gebouwen en commerciële gebouwen in Denemarken, waarvan de resultaten naar verwachting later in 2021 zullen worden gepubliceerd
  • Projectleider Vitani gebruikt zowel panden met verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen als gebouwen met duurzame verwarming
  • De door AI aangestuurde ecoBuilding-software uit het Priva Lab for Innovation regelt het binnenklimaat en verzamelt gegevens

Het idee om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten om HVAC-installaties (Heating, Ventilation and Air Conditioning) responsiever en efficiënter te maken, is niet nieuw. Dankzij een grote pilot in Denemarken met onze ecoBuilding-software lijkt grootschalig gebruik van deze aanpak voor openbare gebouwen en utiliteitsgebouwen/commerciële gebouwen echter snel realiteit te worden.

 

Het project wordt geleid door het vooruitstrevende Deense bedrijf Vitani. Dit bedrijf heeft een indrukwekkend trackrecord als technologieleverancier en dienstverlener op het gebied van beveiliging, energiebeheer en gebouwautomatisering. De afgelopen jaren heeft Vitani flink geïnvesteerd in initiatieven die zijn bedoeld om de energietransitie te versnellen.

Het meest recente project van Vitani is PEKIVE, dat mede wordt gefinancierd door het Deense onderzoek- en ontwikkelingsfonds voor Energie ELFORSK. Priva en Vitani zelf steken ook geld en middelen in het project. PEKIVE omvat een op AI gebaseerde HVAC-showcase in vijf bestaande utiliteitsgebouwen in Denemarken die alle vijf minimaal 8000 m2 groot zijn. Om aan te tonen dat AI in alle situaties uitstekende resultaten oplevert, heeft ieder gebouw een ander ontwerp en een andere functie. Naar verwachting zullen de voordelen van door AI aangestuurde klimaatregeling in ieder gebouw duidelijk zijn.

Rasmus Pedersen, directeur van Vitani Energy Systems A/S en een belangrijk onderdeel van het PEKIVE-project, hoopt dat het plan er ook toe zal leiden dat eigenaars van commerciële gebouwen meer gaan nadenken over hun energiegebruik.

Het plan levert bovendien een schat aan gegevens op waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen worden gebaseerd en die kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek en ontwikkeling van intelligentere energienetwerken. “Dankzij de gegevens van het ecoBuilding-platform krijgen we op unieke manier inzicht in hoe deze gebouwen reageren wanneer ze voor flexibel gebruik op het net worden aangesloten. Dit inzicht kan worden gebruikt voor het energiebeheer in de gebouwen en voor verdere ontwikkeling van slimme energienetwerken,” beaamt Rasmus.

 

De doelstelling

Het idee achter het project is dat AI kan worden ingezet om HVAC-systemen responsiever en efficiënter te maken. In de loop van de tijd krijgt het systeem steeds meer kennis van het gedrag in het gebouw op verschillende tijdstippen op de dag of wanneer het volledige of een deel van het gebouw niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld, omdat AI gegevens over het binnenklimaat verzamelt en interpreteert.

“Voor het beheer van het binnenklimaat gebruiken we een digital twin. Daarbij komt het gebruik van zelflerende software kijken, zodat het beheer van bestaande HVAC-systemen efficiënter, voorspelbaarder en duurzamer kan worden gemaakt. Het klimaat wordt beheerd op basis van de CO2-uitstoot en elektriciteitsprijzen,” zegt Rasmus.

Om te laten zien dat deze aanpak voordelen kan opleveren in veel verschillende gebouwen, worden er in het project zowel panden met verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen als gebouwen met duurzame verwarming gebruikt. Speciale oplossingen voor warmte- en koudeopslag worden waar mogelijk ook ingezet.

De hoop is dat de proef niet alleen de weg vrij zal maken voor het inzetten van efficiëntere HVAC-installaties, maar ook bijdraagt aan een toekomst waarin gebouwen dienst kunnen doen als flexibele energiesystemen. BMS-manager Anders Nebel Jørgensen van Vitani denkt dat dankzij krachtige software en meer kennis van AI dit toekomstbeeld eerder realiteit zal worden dan we denken.

“De technologie is al beschikbaar. Het enige wat we nu nog moeten doen, is aan de markt bewijzen dat het mogelijk is,” zegt hij.

 

De context

De bredere context moet zeker niet worden vergeten. Denemarken heeft als onderdeel van landelijke en Europese initiatieven ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot met 70% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om een aanzienlijke verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Door de aard van hernieuwbare energie is de beschikbaarheid van deze bronnen echter gevoelig voor schommelingen. Het resultaat daarvan is een snel veranderende energiemarkt met een zeer ‘flexibele’ elektriciteitsprijs. Die is afhankelijk van de energielast en de beschikbare (hernieuwbare) energie.

Deze schommelingen in de energieprijzen en de extra kosten voor distributie in het netwerk maken het leven van energie- en gebouwbeheerders er niet makkelijker op. Anders Nebel Jørgensen beaamt dat: “het probleem met hernieuwbare energiebronnen is dat we er niet van uit kunnen gaan dat energie wordt geproduceerd als we die nodig hebben. We hebben geen controle over wanneer windmolens of zonnepanelen energie leveren en we kunnen ook niet altijd de tijden waarop mensen werken aanpassen.”

Daarom is het noodzakelijk het energiebeheer te controleren en beheren met het oog op de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, maar ook andere variabelen, zoals energieprijzen. Dat is waar het Priva Lab for Innovation (Lin) en een oplossing uit onze technologiereeks, ecoBuilding, komen kijken.

titlebg

De oplossing

Vitani werkt al bijna 20 jaar nauw samen met Priva, dus was het een logische keuze om het op AI gebaseerde ecoBuilding-systeem te implementeren. ecoBuilding is in feite een aanvullende, intelligente laag cloudsoftware en maakt gebruik van een bestaand gebouwbeheersysteem. In dit geval wordt in drie van de vijf PEKIVE-projecten een gebouwbeheersysteem van Priva gebruikt. Aan de hand van een digital twin en AI-technologie leert ecoBuilding hoe een binnenklimaat kan worden afgestemd op externe factoren, wat aansluit op Vitani’s visie voor het plan.

ecoBuilding, voorheen Priva ECO, is bedoeld voor gebruik in alle gebouwen met een gebouwbeheersysteem tussen 2000 en 50.000 m2 (of groter). Er zijn meerde opties voor het aansluiten van het systeem op het gebouwbeheersysteem, waaronder BACnet, Modbus en xml.

Wat kan ecoBuilding voor u doen?

Bekijk hier hoe onze intelligente software energie en comfort in gebouwen beheert en energie bespaart.

De toekomst

Vitani verwacht dat het project later in 2021 tot een natuurlijk einde komt. Op dat moment worden de resultaten online gepubliceerd, zodat de sector daar inspiratie uit kan halen. “We gaan ook workshops voor beheerders van grote gebouwen, leveranciers van gebouwbeheersystemen en energieconsultants organiseren. Het is heel belangrijk dat iedereen meedoet en de voordelen van AI inziet,” zegt Rasmus Pedersen.

PEKIVE combineert AI, innovatieve software voor klimaatregeling en duidelijk inzicht in groene technologieën om eigenaars/beheerders van grote gebouwen een nieuwe toekomst te laten zien. We verwachten daarom dat dit project een mijlpaal zal zijn in de geschiedenis van de Deense energietransitie.

Ga voor meer informatie over PEKIVE naar https://energiforskning.dk/en/node/15875.

Interesse in energiebesparing voor uw gebouw?
Neem contact op met Anders Noren

Lees meer van onze referenties

53%
kosten bespaard

Goldbeck Group kantoor

Bieleveld, Duitsland

"ecoBuiding stelt de temperatuur precies goed in - daardoor zijn we zijn verzekerd van een perfect binnenklimaat".

20%
energie bespaard

Gemeentehuis Groesbeek

Groesbeek, Nederland

De gemeente 'Berg en Dal' paste als eerste gemeente in Nederland ecoBuilding toe in hun gemeentehuis. De resultaten spreken voor zich: 20% energiebesparing en een CO2-reductie van 17,30 ton.